ELTO

Respiratory II (上級)

Gastrostomy Tube Part 1

Respiratory II Respiratory II 呼吸器系の病気の治療や問診など、中級コースより実践的な会話を学ぶコースです。